Nói vềnhà dân dụng kết cấu thép tuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những nhắn nhủ của tôicơi nới nhà khung thép


Trong quá trình làm mới tránh gây ảnh hưởng tới nhà hàng xóm
Đặc tính của những căn hộ nhà tập thể là thường chung vách tường, cầu thang, hàng lang… nên trong quá trình tân trang chú ý tránh gây ảnh hưởng tới nhà hàng xóm. Ví dụ như việc đục, khoan tường hay thiết kế lại hàng vao day lang cần phải đảm bảo hoàn toàn về sự cho phép của khu căn hộ tập thể trước đã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *